მიტანის სერვისი

შეკვეთის შემთხვევაში:


თბილისის მასშტაბით მიწოდება ხდება შეკვეთიდან 2-3 დღეში.


საქართველოს სხვა ადგილას (ნებისმიერ დასახლებულ პუნქტში) მიწოდება ხდება საქართველოს ფოსტის მეშვეობით, შეკვეთიდან 3-7 დღეში.


ტრანსპორტირების ხარჯები საქართველოს მასშტაბით დამოკიდებულია პროდუქციის ზომა-წონაზე.


ტრანსპორტირებისას დაზიანებული ამანათი მომხმარებელს შეუძლია არ ჩაიბაროს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოგიგზავნით ახალს, ჩვენი ხარჯით.